Home » Therapeuten » Fleur Willems

Fleur Willems

GZ-psycholoog / Orthopedagoog

fleur@psychologenpraktijkgemert.nl

06-81744431

AGB-code: 94101526

AGB-code praktijk: 94067269

Werkwijze
Bij Psychologenpraktijk Gemert biedt Fleur behandelingen aan (jong)volwassenen met onder andere angst- of stemmingsklachten, trauma-gerelateerde klachten, aanhoudende lichamelijke klachten (SOLK) en/of problemen die zich in de relatie met een ander uiten. Zij biedt deze behandelingen aan vanuit de basis-GGz. Fleur kiest hierbij voor een herstelgerichte benadering.
In het behandelcontact heeft Fleur een rustige en open houding. Veiligheid, vertrouwen en een scherpe blik vormen de basis om te kunnen werken aan het vergroten van de eigen regie en aan de gewenste verandering.

Tijdens de intake zal gezamenlijk worden onderzocht waar het functioneren vastloopt en hoe dit zo is gekomen. De mens in zijn/haar totaliteit staat hierin centraal.
De manier waarop iemand heeft geleerd zich aan anderen te verbinden (hechtingstijlen), om te gaan met emoties, spanningen of problemen (bewuste en onbewuste copingstijlen), alsook de reacties van het lichaam en het brein op zogenoemde “stressoren”, zijn belangrijke pijlers in de probleemanalyse. Vervolgens zal gezamenlijk worden besloten op welke manier er zal worden gewerkt aan de gewenste verandering. In de behandeling kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld EMDR, cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Maar ook een lichaamsgerichte benadering kan terugkomen in de behandelsessies. Indien gewenst kunnen de behandelsessies eveneens (deels) buiten worden ingevuld (therapie in de buitenlucht).

Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan eens op onderstaande websites voor aanvullende informatie.
EMDR
Schematherapie
Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Lichaamsgerichte benadering: o.a. Polyvagaaltheorie

Achtergrond
Vanuit een warme betrokkenheid bij het welzijn van anderen en een grote interesse in menselijke psyche en gedrag, heeft Fleur voor een sociale opleidingsrichting gekozen. In 2001 is Fleur haar loopbaan begonnen met de studie Orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden. Tijdens haar opleiding heeft zij o.a. gewerkt met kinderen met autisme en ontwikkelingsproblematiek. Na het afronden van haar studie is zij een aantal jaren bij Bureau Jeugdzorg gaan werken. In 2011 heeft zij de overstap gemaakt naar de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar onderzoek en behandeling van ontwikkelingsproblematiek centraal stond (o.a. autisme en prikkelverwerkingsstoornissen). Fleur heeft haar kennis vervolgens aangevuld middels de Gz-opleiding. Naast het verbreden van haar expertise is Fleur zich gaan specialiseren in de diagnostiek en behandeling van (jonge) kinderen met trauma-gerelateerde klachten, en hun gezinnen. Vanaf 2016 heeft Fleur enkele jaren bij het Traumacentrum van de GGzE gewerkt en is zij zich gaan richten op de hulpverlening aan volwassenen met complex trauma en dissociatieve problematiek. De laatste jaren heeft Fleur gekozen voor een kleinere psychologenpraktijk, waar zij kinderen en volwassenen behandelde met zeer uiteenlopende klachten, van milde tot complexe problematiek (in de basis- en gespecialiseerde GGz).

Via onderstaande link kunt u de privacyverklaring inzien

Privacyverklaring

Psychologenpraktijk Gemert is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. De klachtenregeling is hier ook ondergebracht.

Klachtenregeling LVVP.