Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Op dit moment biedt Psychologenpraktijk Gemert zorg die valt binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Op korte termijn zal ook zorg binnen de Specialistische GGZ worden geboden (SGGZ). Uw huisarts maakt de inschatting welk type zorg u nodig heeft en zal dit op uw verwijzing vermelden. Zorg binnen de GBGGZ, kent wisselende tarieven, afhankelijk van de duur van het behandeltraject. In het intakegesprek zal met u worden besproken welk tarief naar alle waarschijnlijkheid voor uw behandeltraject gehanteerd zal worden. Het maximumtarief ligt op 115 euro voor een sessie van 45 minuten. Indien u niet op een gemaakte afspraak verschijnt of deze niet binnen 24 uur annuleert, wordt een bedrag van 60 euro in rekening gebracht. U kunt deze kosten niet verhalen op uw zorgverzekeraar.

Zorgprestatiemodel

Per januari 2022 wordt er in de ggz gewerkt met een nieuw financieringssysteem, het Zorgprestatiemodel. Dit heeft andere tarieven tot gevolg, die onder andere afhankelijk zijn van de discipline van uw behandelaar en de duur van het consult. Deze overgang kan voor het eigen risico een nadelige consequentie hebben. Wanneer er in 2021 een behandeling gestart wordt, die in 2022 doorloopt, dan zal tweemaal het eigen risico in rekening worden gebracht.

Vergoedingen

Psychologenpraktijk Gemert werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. U krijgt voor uw behandeling een factuur, welke u zelf ter declaratie indient bij uw zorgverzekeraar. 

De mate waarin uw therapie vergoed wordt, is afhankelijk van welke verzekeringspolis u heeft afgesloten. Dit varieert van 55 tot 100%. Controleer dit goed bij uw eigen verzekeraar. Belangrijk om bedacht op te zijn, is het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Een zuivere restitutiepolis geeft recht op volledige vergoeding van zorg, terwijl u met een naturapolis een gedeelte van de zorg vergoed krijgt.

Door contractvrij te werken, is Psychologenpraktijk Gemert niet afhankelijk van eisen die zorgverzekeraars stellen aan hoe behandelingen worden vormgegeven. Het stelt de therapeuten in staat om zorg te leveren die bij u past en om zelf de kwaliteitseisen van deze zorg te bepalen. Bovendien kan uw privacy beter gewaarborgd worden, omdat er minder cliƫntengegevens gedeeld hoeven te worden met de zorgverzekeraar.